Wednesday, May 20, 2009

saya sgt berpuas hati berjumpa dengan videklips ni. beliau adalah pengarang kitab Fiqh as-Sunnah, iaitu Sayyid Sabiq rahimahullah angel

No comments: